Share |

Polityka Prywatności

Bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych przez nas danych jest dla nas priorytetem. Zapewniamy, że jako Spółka dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były odpowiednio chronione, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, obejmujących zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne oraz techniczne. Nasze usługi są projektowane i rozwijane z uwzględnieniem aspektów ochrony Państwa danych oraz bezpieczeństwa informacji.

Niniejsze zasady stanowią podstawowy obowiązek informacyjny wobec naszych klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie, kategoriach przetwarzanych danych osobowych oraz czasie przetwarzania danych i przysługujących osobom prawach.

 1. Kto jest Administratorem Danych?

Administratorem Danych jest Johnson Matthey Battery Systems Sp. z.o.o., która jest częścią grupy przedsiębiorstw Johnson Matthey. Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za dane osobowe przetwarzane na niniejszej stronie internetowej oraz decydujemy o celu i sposobach przetwarzania tych danych. Wszelkie określenia ,,my” , ,,nas” będzie określało Administratora Danych.

Kontakt z nami:

 1. osobiście lub pocztą tradycyjną na nasz adres – ul. Alberta Einsteina 36,
  44-109 Gliwice,
 2. podczas kontaktu mailowego pod adresem: contact.pl@jmbatterysystems.com
 3. telefonicznie pod numerem: +48 (0) 32 330 2650

Na stronie znajdują się również inne dane kontaktowe związane np. z nawiązaniem współpracy, rekrutacją. Znajdują się one w innych zakładach na naszej stronie.

 1. W jaki sposób kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, przetwarzanych przez nas danymi osobowymi oraz w ramach przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony danych, mogą Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

 1. Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Prońska
 2. Kontakt z Inspektorem – rodo@matthey.com

 

 1. Jakie przetwarzamy dane osobowe?

Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową możemy dokonywać przetwarzania Państwa danych osobowych, które mogą Państwa identyfikować w sposób bezpośredni lub pośredni. Zapewniamy, że za pośrednictwem strony nie dokonujemy zbierania żadnych danych wrażliwych i innych danych szczególnej kategorii.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej możemy przetwarzać:

 1. informacje dotyczące odwiedzania naszej strony internetowej

Podczas przeglądania strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, gdy Państwo nie kontaktują się z nami zbieramy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę do naszego serwera. Jeżeli chcą Państwo przejrzeć naszą stronę internetową, zbieramy dane, niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby zaprezentować Państwu naszą stronę internetową oraz zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo. Postawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO).

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowywane są zapytania HTTP kierowane do serwera. Serwer ten obsługiwany jest przez Johnson Matthey Plc (5th Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB).  Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz informacji, które mogą być przechowywane w plikach logów serwera WWW mogą obejmować m.in.

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://matthey.com/website-information/privacy-notice

 1. informacje związane z korzystaniem z naszej strony internetowej, tj. wykorzystywanie plików cookies

Szczegóły w tym zakresie zawarte są w polityce cookies.

 1. dane osób, które przekazują treści z naszej strony za pośrednictwem mediów społecznościowych

Wszystkim osobom, które wchodzą na naszą stronę internetową dajemy możliwość udostępnienia na swoich prywatnych profilach w mediach społecznościowych treści przekazywanych na naszej stronie. Jest to działanie indywidualnie podejmowane przez osobę odwiedzającą naszą stronę, jako jej dobrowolna i świadoma zgoda. W sytuacji, gdy osoba zdecyduje się udostępnić nasze treści na swoim profilu to nie uzyskujemy na ten temat informacji zwrotnej oraz dodatkowych danych osobowych. Dane, które przetwarzamy obejmują gromadzenie informacji na serwerach związanych z udostepnieniem informacji przez użytkownika na swoich mediach społecznościowych oraz ujawnienie ich poprzez transmisje podmiotom pośredniczącym, tj. dostarczającym wtyczki. Korzystamy z wtyczek dostarczanych przez serwis addthis.com należący do 500 Oracle Parkway (Redwood Shores, CA, 94065, USA). Serwis ten ponadto może dokonywać przetwarzania Państwa danych osobowych w swoich własnych celach komercyjnych, niedotyczących naszego przetwarzania, co czyni z niego odrębnego Administratora Państwa danych.  Szczegóły mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

 1. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych posiadają nasi upoważnieni pracownicy naszej firmy oraz inne spółki w ramach grupy, w szczególności Johnson Matthey Plc (5th Floor, 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB) w zakresie gromadzenia danych na swoich serwerach i przekazywania ewentualnego zapytania na naszej adresy mailowe.  

 1. Czy dane są przekazywane poza UE i Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich)?

Dane mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadku, gdy udostępniają Państwo nasze posty w swoich mediach społecznościowych. Dane udostępniane są wtedy firmie 500 Oracle Parkway (Redwood Shores, CA, 94065, USA), która należy do programu Tarcza Prywatności i w stosunku do której są zagwarantowane odpowiednie polityki ochrony danych osobowych. Firma ta staje się wtedy również Administratorem Państwa danych. Mogą się również zdarzyć sytuacje przekazania Państwa danych kontaktowych innym spółkom w ramach naszej grupy kapitałowej Johnson Matthey, więc mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza EOG, którzy pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Tacy pracownicy mogą być zaangażowani, między innymi, w realizację zamówienia, przetwarzanie danych dotyczących płatności i świadczenie usług wsparcia. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na takie przekazanie. Gwarantujemy, że podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny.

 1. Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Jako Administrator Danych zobowiązujemy się się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowych będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie przez okres, do którego jesteśmy prawnie zobowiązani i dokonamy usunięcia tych danych, gdy minie okres ich przydatności lub okaże się, że cel który ma być osiągnięty nie wymaga już przetwarzania takich danych, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 1. Jakie Państwu przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych?

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Powyższe prawa mogą być wykonane na podstawie pisemnego żądania na nasz adres. W  przypadku dalszych pytań mogą Państwo również kontaktować się na adres rodo@matthey.com

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli uważają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy. Organem w tym zakresie jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).