Share |

Nasza technologia kryje w sobie duży potencjał związany  z zastosowaniem w rozwijającym się sektorze  przechowywania energii elektrycznej.  

Akumulatory do przechowywania energii

Metody przechowywania energii elektrycznej w sieci odnoszą się do masowego przechowywania energii wewnątrz sieci elektrycznej. Energia elektryczna jest kumulowana w okresie gdy elektrownie wytwarzają więcej energii niż wynosi aktualne zużycie. Nadwyżki te są zużywane w  momentach kiedy bieżące zużycie energii elektrycznej przewyższa aktualną produkcję.  Tym sposobem produkcja energii elektrycznej może być jednostajna, nie wymagająca drastycznych dopasowani do aktualnego zapotrzebowania.  Jest to korzystne dla elektrowni spalających paliwa kopalne(węgiel, ropę, gaz). Gdy produkcja jest jednostajna są one wydajniejsze i łatwiejsze w obsłudze.

Przechowywanie energii ma także duże znaczenia dla odnawialnych źródeł energii. Baterie słoneczne jak i turbiny wiatrowe są ze swej natury przerywanymi źródłami energii i zasadniczo wymagają magazynowania. Systemy akumulatorowe odegrają istotną role w stabilizacji sieci elektrycznej.

Johnson Matthey Battery Systems jest w stanie sprostać wymaganiom odnośnie składowania energii poprzez:

  • Znajomość specyfiki ogniw i kontakty z licznymi ich dostawcami
  •  Elastyczność w projektowaniu i produkcji
  • Doświadczenie w dziedzinie akumulatorów o wysokiej pojemności

Rozwiązania w dziedzinie magazynowania energii elektrycznej trafiają na różnorodne rynki:

  • Mikrogeneratory. Johnson Matthey Battery Systems wytwarza akumulatory o wydajności  10-15kWh z zastosowaniem do magazynowania energii  dla  baterii słonecznych w gospodarstwach domowych . Znajdują zastosowanie zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się
  • Jednostki obsługujące całe społeczności o wydajności 1MWh.
  • Poziom przemysłowy. Z zastosowaniem na farmach wiatrowych lub dużych instalacjach fotowoltaicznych jako rezerwa energetyczna.  Systemy akumulatorowe połączone z dużymi półprzewodnikowymi prostownikami mogą by użyte w celu stabilizacji sieci energetycznej.
  • Lokalne magazyny energii. Zapotrzebowanie na energię przez osoby fizyczne jak i przemysł nieustanie się zmienia. Wprowadzenie „sprytnej sieci elektrycznej” spowoduje że będą niższe ceny na energię w czasie kiedy zużycie będzie najmniejsze. Lokalne magazyny energii pozwolą użytkownikom na zakup energii w czasie kiedy będzie najtańsza  a zużywanie jej kiedykolwiek. Nasze akumulatory będą kluczem do takiego rozwiązania.
  • Rozwiązania dla marynistyki takie jak hybrydowe promy, gdzie silnik elektryczny jest napędzany akumulatorami. Powoduje to redukcję spalin, wzrost wydajności paliwa oraz redukcja kosztów utrzymania.